• ?
  • Rexistro

Corte de tráfico na rúa San Clemente

Entre o luns 22 de abril e o venres 3 de maio produciranse cortes de tráfico na rúa San Clemente por labores de reparación da calzada. Para máis información, pódese consultar a nova publicada na páxina web do Concello de Santiago.

http://santiagodecompostela.gal/e_santiago/avisos.php#5402