• ?
  • Rexistro

Exames Bacharelato a Distancia finais de abril e maio 2024

En relación aos exames de Bacharelato de materias de 2º BAC (convocatoria Final Ordinaria: 30 de abril e 2 de maio) e de 1º BAC (3ª Avaliación / Avaliación Final Adiantada Pendentes: 6 e 8 de maio) + (convocatoria Final Ordinaria: 27 e 29 de maio).

  • Terán lugar de xeito presencial nos mesmos lugares nos que se fixeron os das avaliacións anteriores (IES San Clemente e nos centros EPA de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo e Ferrol, así como no IES Monte Castelo de Burela).
  • O alumnado que teña coincidencias avisará ao profesorado do San Clemente no primeiro exame do día para poder dispoñer de máis tempo se fora necesario.
  • A publicación das cualificacións correspondentes aos exames finais de 2º e 2º con pendentes de 1º será o día 14 de maio. As notas dos exames da 3ª avaliación de 1º de Bacharelato publicaranse o día 16 de maio. A publicación das notas dos finais de 1º será o 6 de xuño. As datas de revisións e reclamacións pódense consultar na plataforma de distancia nos Calendarios correspondentes: Calendario 2º Bacharelato e Calendario 1º Bacharelato.