• ?
  • Rexistro

Información sobre a Proba Libre FP (LOE) xuño 2023.

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obter directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

Información  sobre a convocatoria actual


O Calendario de desenvolvemento das probas  é o que aparece a continuación:

  • Xornada de acollemento (de obrigado cumplimento): O xoves 1 de xuño as 17:00h.
  • Datas da 1ª parte da proba: Do luns 5 de xuño ata o venres 9 de xuño.
  • Publicación das cualificacións da 1ª parte:  O luns 12 de xuño.
  • Datas da 2ª parte da proba: Do martes 13 de xuño ata o luns 19 de xuño.
  • Publicación das cualificacións da 2ª parte: O  22 de xuño.
  • Reclamacións: Luns 26 e martes 27 de xuño.

Nos seguintes enlaces tedes as programacións para estas probas libres dos módulos que conforman cada ciclo .

NOTA:Pódense  producir cambios na asignación de aulas, do que se informará no momento ao alumnado afectado.

Ciclo Medio  SMR (Sistemas microinformáticos e redes) SEN ALUMNADO QUE AVALIAR.

Cualificacións.

Cualificacións da primeira proba.

Cualificacións da segunda proba.

Horarios da primeira parte e da segunda parte da proba.

1ª parte HORARIO  PL SMR 22-23

2ª parte HORARIO PL SMR 22-23

Programacións:

Ciclo superior ASIR (Administración de sistemas informáticos en rede)

Cualificacións.

Cualificacións primeira proba.

Cualificacións da segunda proba.

Horarios da primeira parte e da segunda parte da proba.

1ª parte HORARIO  PL ASIR 22-23

2ª parte  HORARIO PL ASIR 22-23

Programacións:

Ciclo superior DAM (Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma)

SEN ALUMNADO QUE AVALIAR.

Cualificacións.

Cualificacións da primeira proba.

Cualificacións da segunda proba.

Horarios da primeira parte e da segunda parte da proba.

1ª parte HORARIO  PL DAM 22-23

2ª parte HORARIO PL DAM 22-23

Programacións:

Ciclo superior DAW (Desenvolvemento de aplicacións web)

Cualificacións.

Cualificacións da primeira proba.

Cualificacións da segunda proba.

Horarios da primeira parte e da segunda parte da proba.

1ª parte HORARIO  PL DAW 22-23

2ª parte HORARIO PL DAW 22-23

Programacións: