• ?
  • Rexistro

Ciclos PluriFP en portugués – Informe final 2021/2022

Informe dos ciclos PluriFP en portugués CS Administração de Sistemas Informáticos em Rede e CM Sistemas Microinformáticos e Redes

Durante o presente ano escolar, arrancamos o ciclo PluriFP ASIR en primeiro ano, tomando o relevo á anterior sección bilingüe FH que funcionou durante os seis anos anteriores.

Ademais, concluímos o terceiro ano do ciclo PluriFP SMR e iniciamos o cuarto, cos módulos AO e AW impartidos integramente en portugués.

Nos tres grupos, traballamos en asociación cun centro homólogo de Braga, o AE Carlos Amarante, realizáronse mobilidades Erasmus+ e exames oficiais de certificación de Lingua Estranxeira. Continuou a utilizarse o portugués como lingua vehicular, nas explicacións do profesorado, nas interfaces das aplicacións, nos manuais redactados polo alumnado, etc.

Grande parte do alumnado continuará a súa formación no próximo ano. Estes son os resultados parciais a día de hoxe:

  • 84 exames modelo (para adestramento) do CAPLE-FLUL en decembro e marzo.
  • 22 exames modelo (para adestramento) do Camões Júnior.
  • 25 estudantes realizaron o exame de certificación de nivel B1 ou B2 no CAPLE coa axuda económica da Consellaría de Educación. A finais de 2022 informaremos dos resultados. O resto ten pensado facelo en novembro de 2022 ou maio de 2023.
  • 11 estudantes certificaron a través do Instituto Camões.
  • 5 mobilidades Erasmus+ para estudos en Braga.
  • 8 mobilidades Erasmus+ para prácticas en empresas do Porto e Lisboa.
  • Proxecto eTwinning LusoMicroFonia co AE Carlos Amarante de Braga e o Centro Paula Souza de São Paulo, ambos de FP Informática. Non puidemos realizar a visita á escola socia portuguesa por mor da pandemia.
  • Reunión coas familias
  • Módulo Português Língua Estrangeira Profissional I