• ?
  • Rexistro

Certifica o teu nivel!

Probas de certificación oficiais de lingua estranxeira

Português

English

Axuda económica (ano 2021/2022)

O alumnado de FP Informática do IES San Clemente pode solicitar axuda económica económica para pagar as taxas de inscrición nos exames de certificación:

  • O alumnado de PluriFP que asista ás clases do módulo Lingua Estranxeira Profesional, poderá certificar gratuitamente.
  • O resto de alumnado pode consultar a posibilidade dun reembolso parcial: plurifp@iessanclemente.net