• ?
  • Rexistro

Certifica o teu nivel!

Probas de certificación oficiais de lingua estranxeira

Português

English

Axuda económica

O alumnado de FP Informática do IES San Clemente pode solicitar axuda económica para o pago (total ou parcial) das taxas de inscrición nos exames de certificación. Ten dereito a esta axuda:

  • O alumnado de réxime ordinario que asista regularmente ás clases do módulo Lingua Estranxeira Profesional.
  • O alumnado de ciclos superiores participante no programa Erasmus+.
  • O resto de alumnado pode optar a unha axuda na convocatoria específica da Xunta (publicada en xuño de 2022) ou solicitar entrar en lista de agarda.

Solicitude de transferencia

Se tes dereito á axuda económica indicada no apartado anterior, podes solicitar a transferencia cubrindo este formulario despois de realizar o exame, cando teñas os resultados.

Máis información

plurifp@iessanclemente.net