• ?
  • Rexistro

Certifica o teu nivel!

Probas de certificación oficiais de lingua estranxeira

Português

English

Axuda económica (ano 2021/2022)

O alumnado de FP Informática do IES San Clemente pode solicitar axuda económica para o pago (total ou parcial) das taxas de inscrición nos exames de certificación, falando co profesorado de Lingua Estranxeira. Ten dereito a esta axuda:

  • O alumnado de réxime ordinario que asista ás clases do módulo Lingua Estranxeira Profesional (ou da actividade complementaria ofertada en cada grupo).
  • O alumnado de ciclos superiores participante no programa Erasmus+.
  • O resto de alumnado de PluriFP pode optar a unha axuda na convocatoria específica da Xunta (publicada en outubro de 2021).

Solicitude de transferencia

Se tes dereito á axuda económica indicada no apartado anterior, podes solicitar a transferencia cubrindo este formulario despois de realizar o exame, preferentemente cando teñas os resultados.

Máis información

plurifp@iessanclemente.net