• ?
  • Rexistro

Visita ao CESGA – 2022

Os días 30 e 31 de marzo de 2022 realizáronse unhas visitas ao Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) situado na avenida de Vigo, en Santiago de Compostela. Os integrantes da visita foron, estudantes do grupo do ciclo de ASIR ordinario.

As visitas comezaron ás 9:00 da mañá e desenvolvéronse dentro das instalacións do centro comezando cunha explicación da orixe da fundación, obxectivos e misión que ten. Empregáronse algúns exemplos das actividades que realizan para facilitar a comprensión da súa funcionalidade e, posteriormente, entrouse nun ámbito mais técnico, centrándose en conceptos que inciden directamente nos obxectivos do módulo de Fundamentos de Hardware de 1ASIR.

Tras a disertación, realizouse un paseo polas instalacións do CPD onde se puideron ver os equipos en acción, tanto o Finisterrae II como o novo, Finisterrae III, xunto a outros equipos como os de backup. A visita completouse co paso polas salas onde se localizan os sistemas de alimentación ininterrompida (permite estabilizar o sinal eléctrico e dá tempo a iniciar o equipo electróxeno), extinción de incendios (tanto para lumes eléctricos coma de outro tipo), grupo electróxeno (cun motor de combustión que permita manter a actividade ante a ausencia de luz eléctrica) e equipos de arrefriado do aire da sala do CPD.

Todo o alumnado atendeu e realizou algunhas preguntas sobre o funcionamento das instalacións e participou activamente na sesión didáctica.

No final da visita, sobre as 10:00, o alumnado saíu do centro quedando emprazados para a seguinte sesión no IES San Clemente.