• ?
  • Rexistro

Cualificacións provisionais da proba para a obtención do título da ESA (convocatoria de maio 2021)

As cualificacións provisionais correspondentes á proba libre da ESA publícanse hoxe xoves 3 de xuño na seguinte ligazón: https://www.edu.xunta.gal/portal/ea/obtencion-de-titulos

Cualificacións provisionais proba libre ESA (maio 2021)

O alumnado non conforme coa cualificación outorgada poderá presentar reclamación por escrito, no propio IES San Clemente, dirixida a Presidenta do tribunal, desde o día 4 ata as 12:00h do día 10 de xuño, cubrindo o seguinte modelo (descargar AQ).

Nela deberá explicar o motivo da reclamación e estará debidamente asinada polo interesado ou interesada.
O xoves 10 de xuño  publicaranse as cualificacións definitivas.