• ?
 • Rexistro

FH en portugués / Ciclo PluriFP SMR – Informe final 2019/2020

Informe da Secção Bilingue em Português Fundamentos de Hardware, do ciclo superior Administração de Sistemas Informáticos em Rede.

Durante o presente ano escolar, o módulo FH de 1ASIR cumpriu o quinto ano como sección bilingüe, utilizando o portugués como lingua vehicular, empregándose nas explicacións do profesor, nas interfaces das aplicacións, nos manuais que redactaron os alumnos, etc.

Estes foron os puntos indicados na memoria desta sección bilingüe:

Aspectos positivos:

 • Fixemos un exame modelo do CAPLE-FLUL. 22 aprobados de 22 candidatos: 19 B1 e 3 A2. O segundo exame, de marzo, non puidemos facelo por mor do confinamento.
 • 15 estudantes van realizar o exame de certificación de nivel B1 en xullo e setembro, no CAPLE, coa axuda económica do IES.
 • 2 mobilidades Erasmus+ para prácticas de verán en Portugal.
 • Proxecto eTwinning Letras Galegas 2020 co AE Carlos Amarante (entre outros), un centro de FP Informática de Braga. Substituímos a visita á escola socia por un kahoot.

Propostas de mellora:

 • Permitir que a auxiliar de conversa teña acceso á formación da Consellaría de Educación e á plataforma eTwinning Live.
 • Que a Consellaría pague as taxas dos exames oficiais de LE do alumnado, tal e como anunciou que ía facer pero finalmente non fixo.

 

Balance do segundo ano do Ciclo Bilingue em Português Sistemas Microinformáticos e Redes, cuxos módulos Aplicações Ofimáticas e Aplicações Web foron impartidos en lingua estranxeira.

Ademais, concluímos o primeiro Ciclo Estrela PluriFP SMR, cos módulos AO e AW impartidos integramente en portugués e traballando en asociación cun centro homólogo de Braga: AE Carlos Amarante. Os resultados continúan a ser parciais (ver informe do ano pasado) por mor do confinamento e iremos actualizalos en xaneiro de 2021.

En canto ao novo ciclo que comezou en 1SMR, a formación do alumnado continuará no próximo ano. Estes son os resultados parciais a día de hoxe:

 • Exames modelo do CAPLE-FLUL. 23 aprobados de 23 candidatos: 22 B1 e 1 A2.
 • 13 alumnos van realizar o exame de certificación de nivel B1 en setembro, no CAPLE, coa axuda económica do IES. O resto ten pensado facelo en novembro de 2020 ou maio de 2021.
 • 6 mobilidades Erasmus+ para estudos en Braga, Viana do Castelo e Lisboa.
 • 10 mobilidades Erasmus+ para prácticas de verán en Braga, Covilhã e o Porto (alumnado de 1SMR e 2SMR).
 • Proxecto eTwinning Letras Galegas 2020 co AE Carlos Amarante (entre outros), un centro de FP Informática de Braga. Substituímos a visita á escola socia por un kahoot.
 • Resumo dos traballos realizados en AO en portugués (non se realizou por mor do confinamento).
 • Outras accións relacionadas co ciclo PluriFP: reunión coas familias / Rumo ao B1

 

Máis información:

 • Aulas de Português antes e durante o confinamento.
 • O equipo docente do centro participa no Plan de Formación Permanente do Profesorado vinculado aos ciclos Estrela PluriFP, desenvolvendo estes resultados finais.
 • Propostas de mellora: Que a Consellaría organice e financie os exames de certificación de Portugués (tal e como anunciou que ía facer pero finalmente non fixo) da mesma maneira que está a facer cos de Inglés e Francés. Permitir que a auxiliar de conversa teña acceso á formación da Consellaría de Educación (por exemplo, ao PFPP vinculado ao ciclo Estrela PluriFP) e á plataforma eTwinning Live.
 • Actualización 29/10/20: Resultados dos exames oficiais de portugués – Setembro 2020