• ?
  • Rexistro

Resultados dos exames oficiais de portugués – Setembro 2020

No mes de setembro realizáronse os exames oficiais de portugués B1 do CAPLE (Universidade de Lisboa) correspondentes á época de maio, que foron adiados pola pandemia. Un total de 30 certificados. Estes foron os resultados:

  • 1ASIR (agora 2ASIR): 12 aprobados de 12 presentados.
  • 1SMR (agora 2SMR): 16 aprobados de 16 presentados.
  • 2SMR (agora 1ASIR): 1 aprobado de 2 presentados.
  • 1SMR (actual): 1 aprobado de 1 presentado.

Certificaron nesta e en anteriores convocatorias un total de 27 alumnos da Sección Bilingüe FH (1ASIR) e do ciclo PluriFP 2SMR:

  • 1ASIR: 16 alumnos de 26 que formaban o grupo.
  • 2SMR: 11 alumnos de 30 que formaban o grupo.

Parabéns polo esforzo realizado e polo resultado obtido!