• ?
  • Rexistro

Exames ESA setembro 2019

O venres 6 de setembro terán lugar os exames extraordinarios do 2º cuadrimestre da ESA, co mesmo horario que durante o curso, no IES San Clemente de Santiago e nas sedes de Arzúa, Boiro, Santa Comba, Verín e Vigo.

Venres 6 de setembro

09,30h
10,30h
Ámbito Social
10,30h
11,40h
Ámbito Científico-Tecnolóxico
12,00h
13,30h
Ámbito de Comunicación