• ?
  • Rexistro

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2018-2019

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

 

http://www.edu.xunta.es/fp/probas-libres-convocatoria-actual U

 

Horarios 1ª Parte:

primera parte Horario SMR 18-19

primera parte horario ASIR 18-19

primera parte Horario DAM 18-19

primera parte Horario DAW 18-19