• ?
  • Rexistro

Prazos de matrícula para a ESA e o Bacharelato do curso 2018-2019

Bacharelato a distancia: período extraordinario de matrícula

Rematado o período ordinario de matrícula,  ábrese un período extraordinario (ata o 30 de abril de 2019) para a matriculación do alumnado cando concurra calquera das seguintes circunstancias:

  • Cando se acredite un cambio na situación laboral.
  • En caso de enfermidade prolongada.
  • Por calquera outra circunstancia persoal.

O alumnado que desexe matricularse neste prazo extraordinario deberá solicitalo mediante escrito  dirixido á dirección e presentalo no centro persoalmente, mediante fax (881867538) ou correo electrónico (ies.sanclemente@edu.xunta.es). O centro poñerase en contacto por medio do teléfono do solicitante.


O período de matrícula nas ensinanzas a distancia da ESA e do Bacharelato, para o vindeiro curso 2018-2019, é o seguinte.

Bacharelato a distancia
17 de setembro ao 26 de novembro do 2018
ESA a distancia
1º cuadrimestre: 3 de setembro do 2018 ao 16 de xaneiro do 2019