• ?
 • Rexistro

Importes das axudas Erasmus+ para o ano 18/19

Extracto da FAQ de Erasmus+ relacionado cos importes das axudas, que contan con importantes subas para ciclos superiores:

 • Cálculos para Reino Unido / Irlanda:
  • Axuda Erasmus+: 1000 euros
  • Axuda IES: 700 euros
  • Axuda Xunta: 840 euros
  • Total: 2540 euros
 • Cálculos para Portugal / Alemaña:
  • Axuda Erasmus+: 900 euros
  • Axuda IES: 700 euros
  • Axuda Xunta: 666 euros
  • Total: 2266 euros
 • O alumnado sen bolsa Erasmus+ tamén pode realizar a FCT no estranxeiro coa axuda da Consellaría de Educación:
  • Irlanda / Reino Unido – 1 575 € (incompatible con Erasmus+).
  • Portugal / Alemaña – 1 250 € (incompatible con Erasmus+).
 • Importante:
  • Todas estas axudas son para pagar a viaxe, a manutención e aloxamento.
  • As axudas Erasmus+ cóbranse: 80% antes da mobilidade e 20% despois da mobilidade.
  • As axudas da Xunta cóbranse entre catro e seis meses despois da mobilidade, pero o IES pode facer un préstamo equivalente ao alumnado, se for preciso.
  • 100 €/mes adicionais para beneficiarios da bolsa xeral do MECD durante o ano 17/18.
  • Os importes varían dunha convocatoria a outra.
  • Consultar outros destinos.

Máis información: erasmus@iessanclemente.net