• ?
  • Rexistro

Probas Libres para obter o Título de graduado en Educación Secundaria (convocatoria de maio).

PRAZO DE MATRÍCULA:  convocatoria de maio

Poderán acudir a matricularse no IES San Clemente o alumnado con apelidos que comecen entre a letra A e a letra L (incluida)

  • Matrícula do 12 de marzo ao 23 de marzo de 2018, ámbolos dous incluídos.
    • Exame 25 de maio.

Toda a información relativa á normativa pódese atopar no Diario Oficial de Galicia, DOG Núm. 16, do martes, 23 de xaneiro de 2018,  e tamén na web da xunta, www.edu.xunta.es