• ?
  • Rexistro

Exames da ESAD

Os días 8 e 9 de marzo celebraranse, nas aulas o IES San Clemente, as probas da convocatoria extraordinaria do primeiro cuadrimestre. Consulte o arquivo achego coa información dos horarios dos exames.