• ?
  • Rexistro

Seccións Bilingües

O IES San Clemente imparte seccións bilingües desde o ano 2008, co obxectivo de mellorar o desenvolvemento persoal e profesional do alumnado, adquirindo vocabulario técnico e preparándoo para a realización da FCT no estranxeiro e para o futuro laboral.

Desde 2018 contamos co ciclo plurilingüe Sistemas Microinformáticos e Redes en portugués, no marco de Estrela PluriFP.

No ano escolar 2018-2019, estes son os módulos bilingües:

A previsión para o ano escolar 2019-2020 é a seguinte:

O alumnado que solicite praza no IES San Clemente, debe ter en conta esta información.

Máis información: secbi@iessanclemente.net

 

Os inicios das seccións bilingües no IES San Clemente (vídeo de 2012)