• ?
  • Rexistro

EDLG até 2014

A normalización lingüística é unha iniciativa do IES San Clemente que ten como finalidade poñer en valor o uso da lingua tanto nas relacións humanas coma nos diferentes ámbitos de formación. Iniciamos esta actividade cun conxunto de traballos que teñen como finalidade a aproximación á lingua (obxectivos, PNDL, actividades e recursos -lexislación, normas ortográficas, tradutores e correctores-). En actividades (vídeo, Proxecto de normalización, club de lectura).