• ?
  • Rexistro

Recursos e ligazóns

Lexislación e recursos

[icon name=icon-file] Decreto do plurilingüismo
[icon name=icon-file] Normas ortográficas e morfolóxicas do galego (2003)
[icon name=icon-link] Recursos para aprender e traballar en galego
[icon name=icon-link] Dicionario da Real Academia Galega
[icon name=icon-link] Buscadores de termos: TERGAL e bUSCatermos

Ligazóns interesantes

[icon name=icon-link] Secretaría Xeral de Política Lingüística
[icon name=icon-link] Coordinadora galega de equipos de NDL
[icon name=icon-link] Biblioteca do IES San Clemente
[icon name=icon-link] Biblioteca pública Ánxel Casal
[icon name=icon-link] GaliciaLe – Empréstamo de libros electrónicos
[icon name=icon-link] Vídeos @emGalego