Oferta FP curso 2024-2025

A oferta de FP do IES San Clemente para o curso 2024-2025 será a seguinte:

Grao medio

Oferta en réxime ordinario
Ciclo Medio Plurilingüe de Sistemas Microinformáticos e Redes (30 prazas, horario de mañá) + info

Oferta modular en réxime para persoas adultas, modalidade semipresencial a distancia
Ciclo Medio de Sistemas Microinformáticos e Redes (50 prazas por módulo) + info

 

Grao superior

Oferta en réxime ordinario
Ciclo Superior Plurilingüe de Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma (30 prazas, horario de mañá) + info
Ciclo Superior Plurilingüe de Desenvolvemento de Aplicacións Web (30 prazas, horario de mañá) + info
Ciclo Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Rede (60 prazas, 30 plurilingüe en horario de mañá e 30 en horario de tarde; ver nota ao pé) + info

Oferta modular en réxime para persoas adultas, modalidade semipresencial a distancia
Ciclo Superior de Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma (100 prazas por módulo) + info
Ciclo Superior de Desenvolvemento de Aplicacións Web (100 prazas por módulo) + info
Ciclo Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Rede (100 prazas por módulo) + info

 

Cursos de especialización

Oferta en modalidade presencial
Máster en Ciberseguridade en contornos das tecnoloxías da información (20 prazas, horario de tarde) + info

Oferta en modalidade semipresencial a distancia
Máster en Ciberseguridade en Contornos das Tecnoloxías da Información (30 prazas) + info
Máster en Intelixencia Artificial e Big Data (30 prazas) + info
NOVO!
Máster en Desenvolvemento de Videoxogos e Realidade Virtual (30 prazas) + info

 

As instrucións e calendarios do proceso de admisión pódense consultar nesta páxina.

NOTA: para asignar quenda de mañá ou de tarde ao alumnado matriculado no Ciclo Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Rede, réxime ordinario, procederase do seguinte xeito:

  • Primeiro poderá escoller quenda, en función das súas necesidades, o alumnado con discapacidade legalmente recoñecida maior ou igual ao 33%.
  • En segundo lugar poderá escoller quenda o alumnado que cumpra os requisitos de deportista galego de alto nivel ou de alto rendemento, segundo o establecido no Decreto 165/2020, do 17 de setembro, ou os/as deportistas nacionais de alto nivel, de conformidade co artigo 9 do Real decreto 971/2007, do 13 de xullo.
  • En terceiro lugar asignarase quenda ao resto do alumnado, cubrindo en primeiro lugar o grupo de mañá, e aplicando como criterio de ordenación os últimos cinco díxitos numéricos do documento oficial de identificación persoal (DOI).