• ?
  • Rexistro

Cualificacións provisionais da proba para a obtención do título da ESA (convocatoria de setembro 2020)

As cualificacións provisionais correspondentes á proba libre da ESA publícanse hoxe luns 14 de setembro na seguinte ligazón: https://www.edu.xunta.gal/portal/ea/obtencion-de-titulos

O alumnado non conforme coa cualificación outorgada poderá presentar reclamación por escrito, no propio IES San Clemente, dirixida a Presidenta do tribunal, desde o día 15 ata as 12:00h do día 21 de setembro, cubrindo o seguinte modelo (descargar AQUÍ).

Nela deberá explicar o motivo da reclamación e estará debidamente asinada polo interesado ou interesada.
O martes 22 de setembro publicaranse as cualificacións definitivas.