• ?
  • Rexistro

Exames Bacharelato a Distancia xuño 2024

En relación aos exames da convocatoria extraordinaria de materias pendentes de 1º Bacharelato (grupos de 2º opción ABAU o 10 e 12 de xuño) e de materias de 2º Bacharelato (o 11 e 13 de xuño) e, finalmente, os de 1º Bacharelato (convocatoria extraordinaria grupos de 1º e grupos opción Non ABAU de 2º con materias de 1º (o 17 e 19 de xuño):

  • Terán lugar de xeito presencial nos mesmos lugares nos que se fixeron nas avaliacións anteriores.
  • A publicación das cualificacións correspondentes aos exames finais convocatoria extraordinaria semana do 10 ao 13 será o día 14 pola tarde*, e a publicación das cualificacións da avaliación extraordinaria do alumnado de 1º de Bacharelato e 2º con pendentes de 1º (grupos Non ABAU) o día 24.

* Nota moi importante: Adiantóuse ao venres 14 pola tarde para poder cumprir os prazos de matrícula da ABAU extraordinaria. As notas publicaranse antes das 21h.