• ?
  • Rexistro

A Lingua Inglesa nos Ciclos de Informática – Curso 2023/24

O alumnado dos ciclos Pluri FP en lingua inglesa, de 2º DAM e DAW en réxime ordinario e 1º DAW Dual, tiveron a oportunidade de asistir a dúas horas semanais de clases de inglés.

Así mesmo recibiron unha axuda económica para a inscrición nos exames oficiais. O día 26 de febreiro tivo lugar no IES San Clemente o exame oficial de certificación en lingua inglesa TOEIC.

Os resultados dos 44 alumnos e alumnas que se presentaron ao exame foron os seguintes:

  • 4 certificacións en nivel C1
  • 20 certificacións en nivel B2
  • 15 certificacións en nivel B1
  • 5 certificacións en nivel A2

 

Conscientes da importancia da acreditación en Linguas Estranxeiras do alumnado de ciclos para acadar un mellor futuro profesional, o profesorado de Inglés ten como obxectivo número 1 nas clases de Inglés preparar ao alumnado para as probas de certificación no idioma.

Queremos que, cando o alumno remate o ciclo formativo, leve tamén consigo a certificación en Inglés.

Desafortunadamente, este curso académico non contamos coa colaboración dun auxiliar de conversa. O que adxudicaran tivo que renunciar por problemas persoais.

Agardamos que o vindeiro curso si que haxa auxiliar de conversa como apoio ás clases de inglés, xa que a experiencia indica que resulta moi beneficioso para a aprendizaxe e práctica do idioma por parte do alumnado.