• ?
  • Rexistro

Finais ESA 2º Cuadrimestre convocatoria ordinaria e extraordinaria

Os exames finais da convocatoria ordinaria do 2º Cuadrimestre da ESA terán lugar o venres 31 de maio de forma presencial no IES San Clemente de Santiago e nas seguintes localidades: A Coruña (EPA Eduardo Pondal), Arzúa, Boiro, Camariñas, Dumbría, Lousame, Negreira, Santa Comba, Verín e Vigo (EPA Berbés).

Os exames da convocatoria extraordinaria terán lugar o venres 21 de xuño. Os lugares de exame serán confirmados con antelación na web.

Horario dos exames:

9,30 a 10,30 – Ámbito Social

10,45 a 12,00 – Ámbito Científico-tecnolóxico

12,15 a 13,45 – Ámbito de Comunicación

A publicación das cualificacións correspondentes aos exames finais da convocatoria ordinaria será o día 6 de xuño. Na convocatoria extraordinaria as cualificacións serán publicadas o 25 de xuño. No Calendario da ESA pódense consultar as datas de revisións e reclamacións.