• ?
  • Rexistro

Exames 3ª Avaliación 2º Bacharelato a Distancia

Os exames da 3ª Avaliación de 2º Bacharelato a Distancia do IES San Clemente celebraranse de xeito presencial os días 9 e 11 de abril.

  • Terán lugar no IES San Clemente e nos centros EPA de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo e Ferrol.
  • O alumnado que teña coincidencias avisará ao profesorado do San Clemente ao chegar para poder dispoñer de máis tempo.
  • O alumnado deberá levar o seu DNI, NIE ou pasaporte ao exame.
  • Os horarios dos exames, datas de publicación das notas e revisións de exames pódense consultar no documento: Calendario 2º Bacharelato