• ?
  • Rexistro

Exames 2ª Avaliación Bacharelato a Distancia

Os exames da 2ª Avaliación do Bacharelato a Distancia do IES San Clemente celebraranse de xeito presencial os días 30 de xaneiro e 1 de febreiro (2º Bacharelato) e os días 19 e 21 de febreiro (1º Bacharelato).

Terán lugar no IES San Clemente e nos centros EPA de A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo, e no IES Monte Castelo de Burela.

  • Durante a realización dos exames recoméndase o uso da máscara nas persoas que presenten sintomatoloxía respiratoria e nas persoas con criterios de vulnerabilidade.

  • O alumnado deberá presentarse ao exame co seu DNI, NIE ou pasaporte.
  • O alumnado que teña coincidencias de exames na mesma sesión deberá presentarse quince minutos antes, avisará ao profesorado do San Clemente ao chegar e poderá dispoñer de máis tempo.