• ?
  • Rexistro

Exames finais do primeiro cuadrimestre da ESA

Os exames finais do 1º cuadrimestre da ESA terán lugar o venres 26 de xaneiro de forma presencial no IES San Clemente de Santiago e nas seguintes localidades: A Coruña (EPA Eduardo Pondal), Arzúa (Recinto Feiral Terra do Queixo), Boiro (Casa da Cultura “A Cachada”), Camariñas (Casa da Pedra), Dumbría (Albergue Municipal de Dumbría), Lousame (Casa da Cultura), Negreira (Casa da Cultura), Santa Comba (Multiúsos Terra de Xallas), Verín (IES García Barbón) e Vigo (EPA Berbés).

Horario dos exames:

9,30 a 10,30 – Ámbito Social

10,45 a 12,00 – Ámbito Científico-tecnolóxico

12,15 a 13,45 – Ámbito de Comunicación

Durante a realización dos exames recoméndase o uso da máscara nas persoas que presenten sintomatoloxía respiratoria e nas persoas con criterios de vulnerabilidade.

O alumnado que teña dous Ámbitos de distintos niveis na mesma sesión avisará ao profesorado do San Clemente ao chegar e poderá dispoñer de máis tempo.

As cualificacións publicaranse o venres 2 de febreiro. A revisión de exames e reclamacións será preferentemente telefónica ou telemática, o venres 2 e o luns día 5 no horario de atención do profesorado.