• ?
  • Rexistro

Exames 1ª Avaliación Bacharelato de Adultos

Os exames da 1ª Avaliación do Bacharelato a Distancia do IES San Clemente celebraranse de xeito presencial os días 14 e 16 de novembro (2º Bacharelato) e os días 27 e 29 de novembro (1º Bacharelato).

Terán lugar no IES San Clemente e nos centros EPA de A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo, e no IES Monte Castelo de Burela.

  • Durante a realización dos exames recoméndase o uso da máscara nas persoas que presenten sintomatoloxía respiratoria, con ou sen sospeita de Covid-19, e nas persoas con criterios de vulnerabilidade.

  • O alumnado que teña coincidencias de exames na mesma sesión avisará ao profesorado do San Clemente ao chegar e poderá dispoñer de máis tempo.