• ?
  • Rexistro

Cualificacións provisionais da proba libre para a obtención do título da ESO (maio 2023)

O día 7 de xuño publicáronse na seguinte ligazón as cualificacións provisionais da Proba libre de ESO celebrada no IES San Clemente o pasado 26 de maio do 2023:

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/39134

Contra estas cualificacións provisionais pódese presentar reclamación ante a presidencia do tribunal no prazo de cinco días hábiles tras a publicación.