• ?
  • Rexistro

Exames Finais convocatoria Ordinaria 1º Bacharelato

En relación aos exames finais de Bacharelato de materias de 1º BAC, convocatoria ordinaria do 29 e 31 de maio:

Terán lugar de xeito presencial no IES San Clemente e nos centros EPA de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo e Ferrol.

A publicación das cualificacións correspondentes aos exames finais será o día 8 de xuño.