• ?
  • Rexistro

Exames Bacharelato maio 2023

En relación aos exames de Bacharelato de materias de 2º BAC (convocatoria Final Ordinaria: 9 e 11 de maio) e de 1º BAC (3ª Avaliación / Avaliación Final Adiantada: 8 e 10 de maio):

·      Terán lugar de xeito presencial nos mesmos lugares nos que se fixeron os das avaliacións anteriores (IES San Clemente e nos centros EPA de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo e Ferrol).

·       O alumnado que teña coincidencias avisará ao profesorado do San Clemente no primeiro exame do día para poder dispoñer de máis tempo se fora necesario.

·       A publicación das cualificacións correspondentes aos exames finais será o día 15. As notas dos exames da 3ª avaliación de 1º de Bacharelato publicaranse o día 22.