• ?
  • Rexistro

Exames 3ª Avaliación Bacharelato de Adultos a Distancia

Os exames da 3ª Avaliación de 2º Bacharelato de Adultos a Distancia do IES San Clemente, celebraranse de xeito presencial os días 11 e 13 de abril .

  • Terán lugar no IES San Clemente e nos centros EPA de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo e Ferrol.

  • Durante a realización dos exames recoméndase o uso da máscara nas persoas que presenten sintomatoloxía respiratoria, con ou sen sospeita de Covid-19, e nas persoas con criterios de vulnerabilidade.

  • O alumnado que teña coincidencias avisará ao profesorado do San Clemente ao chegar para poder dispoñer de máis tempo.

  • Os horarios dos exames, datas de publicación das notas e revisións de exames pódense consultar no Calendario do curso: Calendario 2º Bacharelato