• ?
  • Rexistro

Exames 2ª Avaliación Bacharelato de Adultos a Distancia

Os exames da 2ª Avaliación do Bacharelato a Distancia do IES San Clemente celebraranse de xeito presencial os días 31 de xaneiro e 2 de febreiro (2º Bacharelato) e os días 13 e 15 de febreiro (1º Bacharelato).

  • Terán lugar no IES San Clemente e nos centros EPA de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo e Ferrol.

  • Durante a realización dos exames recoméndase o uso da máscara nas persoas que presenten sintomatoloxía respiratoria, con ou sen sospeita de Covid-19, e nas persoas con criterios de vulnerabilidade.

  • O alumnado que teña coincidencias avisará ao profesorado do San Clemente a primeira hora para poder dispoñer de máis tempo.

  • Os horarios dos exames, datas de publicación das notas e revisións de exames pódense consultar no Calendario do curso: Calendario 2º Bacharelato e Calendario de 1º Bacharelato.