• ?
  • Rexistro

Exames finais do primeiro cuadrimestre da ESA

Os exames finais do 1º cuadrimestre da ESA terán lugar o venres 27 de xaneiro de forma presencial no IES San Clemente de Santiago e nas seguintes localidades: A Coruña (EPA Eduardo Pondal), Arzúa, Boiro, Camariñas, Dumbría, Lousame, Negreira, Santa Comba, Verín e Vigo (EPA Berbés).

Horario dos exames:

9,30 a 10,30 – Ámbito Social

10,45 a 12,15 – Ámbito Científico-tecnolóxico

12,30 a 13,45 – Ámbito de Comunicación

A publicación das cualificacións correspondentes aos exames finais será o día 3 de febreiro. Revisión de exames e reclamacións os días 3 e 6.

Durante a realización dos exames recoméndase, de non poder manter a distancia de seguridade, o uso da máscara.