• ?
  • Rexistro

Inicio do curso de especialización en Ciberseguridade en contornos das tecnoloxías da información.

O curso de especialización en Ciberseguridade en contornos das tecnoloxías da información comenzará o luns 17 de outubro ás 18:00.

As clases desenvolveranse na aula 24.