• ?
  • Rexistro

Cualificacións provisionais da proba libre da ESO (setembro 2022)

Nos seguintes arquivos figuran as cualificacións provisionais da Proba libre de ESO celebrada no IES San Clemente o pasado 2 de setembro do 2022:

Alumnado que se matriculou en marzo: cualificacións
Alumnado que se matriculou en xullo: cualificacións

Contra estas cualificacións, poderase presentar reclamación por escrito dirixida á Presidencia do tribunal no propio IES San Clemente entre os días 9 e 15 de setembro ata as 13:00 horas segundo o seguinte modelo.

Estas reclamacións deben explicar o motivo e estarán debidamente asinadas polo interesado ou interesada.

O venres 16 de setembro publicaranse as cualificacións definitivas.