• ?
  • Rexistro

Inicio do curso 2022-2023. Xornada de presentación

Horarios e aulas de presentación do inicio de curso de toda a oferta formativa do IES San Clemente.

Día Presentación Grupos Hora Aula Video Presentación
8 1º e 2º Ciclos Ordinarios e Dual 
 
1º SMR 10:00h 13  
1º ASIR 10:00h 22  
1º DAM 10:00h 01  
1º DAW 10:00h 26  
2º SMR 11:00h 11  
2º ASIR 11:00h 23  
2º DAM 11:00h 21  
2º DAW 11:00h 12  
2º DAW Dual 11:00h 24  
9 Ciclos Modulares Presenciais  
ASIR (módulos de 1º)
17:00h 22  
ASIR (módulos de 2º)
19:00h 23  
DAW (módulos de 1º) 17:00h 13  
DAW (módulos de 2º) 19:00h 21  
8
Ciclos Modulares a Distancia
ASIR, DAM, DAW, SMR
18:00h
Telemática* Ligazón
(**) Curso de especialización (**) 24
8 ESA a Distancia 10:00 h Telemática* Ligazón
8 Bacharelato a Distancia 10:00 h Telemática* Ligazón
(*) As presentacións telemáticas serán publicadas no día e hora indicado.

(**) A data de presentación do Curso de Especialización en Ciberseguridade en contornos das tecnoloxías da información  será publicada na páxina web proximamente.