• ?
  • Rexistro

Cualificacións definitivas da proba libre para a obtención do título da ESO (maio 2022)

Na seguinte ligazón publícanse as cualificacións definitivas da Proba libre de ESO celebrada no IES San Clemente o pasado 20 de maio do 2022:

https://www.edu.xunta.gal/portal/ea/obtencion-de-titulos

Contra estas cualificacións, poderase interpor no prazo dun mes recurso de alzada ante o xefe ou xefa territorial correspondente da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, que esgotará a vía administrativa.

As persoas aspirantes con ámbitos superados poden recoller no centro a partir do luns día 13 unha certificación coas cualificacións obtidas ou, no caso de ter os tres ámbitos superados, de proposta para a expedición do título.