• ?
  • Rexistro

Exames Bacharelato xuño 2022

En relación aos exames de bacharelato de materias de 1º BAC (Extraordinaria Final Pendentes o 13 e 15 de xuño), de 2º BAC (Final Extraordinaria o 14 e 16 de xuño) e de materias de 1º BAC (Extraordinaria Final o 20 e 22 de xuño):

· Terán lugar de xeito presencial no IES San Clemente e nos centros EPA de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo e Ferrol.

· A publicación das cualificacións correspondentes á convocatoria extraordinaria das materias pendentes de 1º e das materias de 2º BAC será o día 21. Revisión e reclamacións os días 21 e 22.

· A publicación das cualificacións correspondentes á convocatoria extraordinaria final de 1º BAC será o día 27. Revisión e reclamacións os días 27 e 28.