• ?
  • Rexistro

Cualificacións provisionais da proba libre da ESO (maio 2022)

Na seguinte ligazón publícanse as cualificacións provisionais da Proba libre de ESO celebrada no IES San Clemente o pasado 20 de maio do 2022:

https://www.edu.xunta.gal/portal/ea/obtencion-de-titulos

Dentro desa ligazón pódese acceder clicando en “Cualificacións definitivas da proba libre para a obtención do título de ESO (convocatoria de maio de 2022).”.

Contra estas cualificacións, poderase presentar reclamación por escrito dirixida á Presidencia do tribunal no propio IES San Clemente entre os días 3 e 9 de xuño ata as 13:00 horas segundo o seguinte modelo.

Estas reclamacións deben explicar o motivo e estarán debidamente asinadas polo interesado ou interesada.

O venres 10 de xuño publicaranse as cualificacións definitivas.