• ?
  • Rexistro

Prazo para a solicitude de bolsas do Ministerio de Educación y Formación profesional para o curso 2022/2023 do 30 de marzo ao 12 de maio.

Prazo de solicitude

O prazo para a solicitude de bolsas do Ministerio de Educación y Formación profesional para o curso 2022/2023 será do 30 de marzo ao 12 de maio de 2022.

Alumnado destinatario

Os/As alumnos/as que poden solicitar as devanditas bolsas son:

  1. Primeiro e segundo cursos de bacharelato.
  2. Formación profesional de grao medio e superior, incluidos estudos de FP realizados en centros militares.
  3. Ensinanzas artísticas profesionais.
  4. Ensinanzas deportivas.
  5. Ensinanzas artísticas superiores.
  6. Estudos relixiosos superiores.
  7. Estudos de idiomas realizados en escolas oficiales de titularidade das administracións educativas, incluida a modalidade a distancia.
  8. Cursos de acceso e cursos de preparación para as probas de acceso a formación profesional e cursos de formación específicos para o accesos aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior impartidos en centros públicos e en centros privados concertados que teñan autorizadas ensinanzas de FP
  9. Ciclos formativos de grao básico.

Máis información

https://www.becaseducacion.gob.es/

Becas Ministerio de Educación y Formación profesional 2022-2023