• ?
  • Rexistro

35º Concurso Literario

B A S E S

1. O Equipo de Dinamización da Lingua Galega do IES San Clemente convoca o 35º Concurso Literario.
2. Poderá participar todo o alumnado (ESO, Bacharelato e Ciclos Formativos).
3. Establécense dúas modalidades: relato e poesía. Cada participante poderá entregar un traballo en cada modalidade. Estes deberán ser orixinais e inéditos, de temática libre e escritos en galego.
4. A extensión máxima do relato é de 5 páxinas e a mínima de media páxina, escritos a dobre espazo en letra Arial 12. Na modalidade de poesía, a extensión é libre.
5. Os traballos deberán enviarse en formato ODT ou DOC por correo electrónico a edlg@iessanclemente.net indicando o título e datos persoais da persoa participante.
6. O prazo máximo para a entrega dos traballos é o 29 de abril de 2022 ás 23:59 horas.
7. Haberá un primeiro premio de 100€ e un segundo de 75€ en material  informático ou escolar e libros, en cada modalidade. Os premios poderán quedar desertos a criterio do xurado. Os textos premiados publicaranse en xuño, na revista Rumbo.
8. O xurado estará composto por persoas relacionadas co mundo do ensino e da literatura e poderá incluír membros externos ao centro.
9. O veredicto do xurado darase a coñecer na semana do Día das Letras Galegas.
10. A participación no concurso supón a aceptación destas bases.