• ?
  • Rexistro

Exames ESA 1ª Avaliación 19 de novembro

Os exames da Primeira Avaliación do cuadrimestre da ESA terán lugar o venres 19 de novembro de forma presencial no IES San Clemente de Santiago e nas seguintes localidades: A Coruña (EPA Eduardo Pondal), Arzúa, Boiro, Camariñas, Dumbría, Lousame, Santa Comba, Verín e Vigo (EPA Berbés).

Horario dos exames:

  • 9,30 a 10,30 – Ámbito Social

  • 10,50 a 12,00 – Ámbito Científico-Tecnolóxico

  • 12,20 a 13,50 – Ámbito de Comunicación

Durante a realización dos exames apricarase o seguinte protocolo que deberá ser coñecido por todo o alumnado asistente.

Como en anteriores ocasións, é obrigatorio que o alumnado realice previamente a enquisa de autoavaliación clínica e leve consigo e entregue o mesmo día do exame a seguinte declaración responsable debidamente cumprimentada e asinada. Non se permitirá a entrada ao exame ao alumnado que non a entregue.

As cualificacións publicaranse o venres 26. A revisión será preferentemente telefónica ou telemática, o día 29, no horario de atención do profesorado.