• ?
  • Rexistro

Procedemento de elección de representantes no Consello Escolar do centro

Constituída a Xunta Electoral que debe velar polo proceso de eleccións ao Consello Escolar, aprobouse o calendario electoral seguinte:

  • Do 4 ao 11 de novembro de 2021: PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS entregando instancia na oficina do centro, de 9h a 14h.
  • 12 de novembro de 2021: PROCLAMACIÓN DE CANDIDATURAS E SORTEO DE MESAS ELECTORAIS.
  • Do 15 ao 21 de novembro de 2021: CAMPAÑA ELECTORAL.
  • 22 de novembro de 2021: ELECCIÓNS DE REPRESENTANTES DO ALUMNADO, PAIS E NAIS, E PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS.
  • Entre o 24 e o 26 de novembro de 2021 (pdte. confirmación): CLAUSTRO EXTRAORDINARIO PARA A ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DO PROFESORADO.

Os postos que toca renovar no presente ano son os seguintes:

  • Profesorado: 5
  • Alumnado: 4
  • Pais, nais e titores legais: 3
  • Persoal de administración e servizos: 1

Santiago, 3 de novembro de 2021
O PRESIDENTE DA XUNTA ELECTORAL