• ?
  • Rexistro

Exames ESA setembro 2021

Os exames finais extraordinarios do 2º cuadrimestre da ESA, terán lugar o venres 3 de setembro de forma presencial, no IES San Clemente de Santiago e nas localidades de Arzúa, Boiro, Verín e Vigo, no horario habitual:

  • 9,30 a 10,30 – Ámbito Social
  • 10,50 a 12,00 – Ámbito Científico-tecnolóxico
  • 12,20 a 13,50 – Ámbito de Comunicación

Durante a realización dos exames apricarase o seguinte protocolo, que deberá ser coñecido por todo o alumnado asistente.

Como en anteriores ocasións, é obrigatorio que o alumnado realice previamente a enquisa de autoavaliación clínica e leve consigo e entregue o mesmo día do exame a seguinte declaración responsable debidamente cumprimentada e asinada. Non se permitirá a entrada ao exame ao alumnado que non a entregue.

As cualificacións publicaranse o mércores 8. A revisión será preferentemente telefónica ou telemática, os días 8 e 9, en horario por confirmar.