• ?
  • Rexistro

Lista provisional de admitidos na proba libre da ESA, convocatoria de setembro 2021

Hoxe publícase a listaxe provisional de admitidos para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos, incluíndo os ámbitos validados.

Contra esta listaxe poderase presentar unha reclamación nos próximos 3 días hábiles, 19, 20 e 21 de xullo ata as 13:00  horas, mediante instancia dirixida á Presidenta do tribunal.

Listaxe provisional de admitidos na proba libre da ESA, grupo A (setembro 2021)

Listaxe provisional de admitidos na proba libre da ESA, grupo B (setembro 2021)

Listaxe provisional de exentos lingua galega na proba libre da ESA (setembro 2021)

Reclamación proba libre da ESA