• ?
  • Rexistro

Acto Fin de curso 2020-2021

Acto de finalización do curso 2020-2021

 

Acto de finalización do curso 2020-2021 no que se nomea a toda a xente premiada en bacharelato, ciclos formativos, ABAU, diferentes concursos literarios, etc..

Moitísimas grazas Carmen Viñas, pola túa dedicación, esforzo e traballo desempeñado con tanto éxito,
durante todos estes anos, no IES San Clemente.

Directora: Carmen Viñas Álvarez

Secretario: José Campos

Xefatura Estudos: Victor Lourido