• ?
  • Rexistro

Instruccións matrícula ABAU (convocatoria extraordinaria xullo 2021)

Matrícula Anticipada (alumnado que rematou os seus estudos en anos anteriores ou na convocatoria ordinaria do curso 2020-2021)

Matrícula Ordinaria (alumnado que remata os estudos en xuño de 2021)

  • Prazo de matrícula: 29 de xuño de 2021 (de 09:00 a 13:00)
  • O alumnado fará a matrícula no IES San Clemente en Santiago, aínda que os exames os fixera en outra localidade.
  • Documentación a presentar: 2 fotocopias do DNI, taxa pagada do título de bacharelato LOMCE (52,94€), taxa pagada da ABAU (63,67€) e impreso de matrícula ABAU.

Os exames serán os días 13, 14 e 15 de xullo

Protocolo ABAU 2021

Para calquera dúbida ou consulta poden chamar á oficina do IES San Clemente 881 867 501