• ?
  • Rexistro

Exames extraordinarios da ESA (venres 5 de marzo)

Os exames correspondentes á proba extraordinaria do 1º cuadrimestre da ESA terán lugar o día 5 de marzo, no IES San Clemente de Santiago de Compostela e nos obradoiros de Arzúa, Boiro, Dumbría, Negreira, Santa Comba e Verín, así como na EPA Eduardo Pondal de A Coruña e na EPA Berbés en Vigo.

O horario das probas será o habitual, que se atopa publicado na aula virtual.

Poderán presentarse aqueles alumnos e alumnas que estiveron matriculados no 1º cuadrimestre.