• ?
  • Rexistro

Revisións de exames

As revisóns de exames no bacharelato e na ESA terán lugar preferentemente de xeito telefónico ou telemático

No caso de que algún alumno ou alumna desexe facer a revisión presencial, deberá poñerse en contacto previamente por teléfono ou mensaxería da aula virtual co profesor ou profesora responsable da materia.