1º Concurso Logotipo do Obradoiro da Igualdade

1º Concurso Logotipo do Obradoiro da Igualdade

 • O Obradoiro da Igualdade do IES San Clemente de Santiago de Compostela convoca o 1º Concurso de logotipos para o Obradoiro.
 • Poderá participar todo o alumnado do centro (ESA, bacharelato e FP).
 • Os logotipos terán dous formatos:
  • Un circular para empregar como imaxe de perfil na conta de correo de gmail
  • E outro en formato rectangular coas seguintes características:
   • Tamaño:  1445×464 píxels
   • Texto: Obradoiro da Igualdade
   • Formato de entrega: PNG
   • Resolución: 300ppp
 • A técnica e o deseño serán libres. A temática será relacionada coa igualdade e tendo en conta que o logotipo será empregado posteriormente en distintos soportes e materiais. É importante considerar que se deberá adaptar a diferentes formatos impresos (escritos, cartelería, etc.) como online (páxina web, banners, redes sociais, etc.), polo que o seu deseño debe permitir a adaptación a estes formatos.
 • Os traballos deben ser dixitalizados e enviados a igualdade@iessanclemente.net  xunto cos datos persoais (nome, apelidos, curso que está a realizar) indicando no asunto do email o texto “1º concurso logotipo Obradoiro”.
 • Será condición indispensable que os traballos sexan orixinais (non poden ser usadas imaxes de outra autoría) e inéditos.
 • O prazo de admisión dos logotipos rematará o 22 de novembro ás 23:59 horas.
 • O logotipo gañador empregarase como imaxe corporativa do Obradoiro da Igualdade e ademáis farase entrega dun agasallo á persoa gañadora.
 • O xurado estará composto por persoas relacionadas co mundo do ensino e poderá incluír membros externos ao centro.
 • A participación no concurso supón a aceptación destas bases.